Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/xn--grntelvalg-1cb.dk/public_html/templates/elvalg2017_5/functions.php on line 172
Grønt Elvalg - Mæglere

Elmæglere

En elmægler sørger for at finde det billigste (og bedste) tilbud til kunderne ved hele tiden at holde øje med kvalitet og priser på el-produkter.

Langt de fleste elmæglere går kun efter prisen på el-produktet, men kan også fås til at finde de billigste el-produkter under forudsætning af en vis klimakvalitet.

På www.grøntelvalg.dk har vi medtaget el-mæglere, som har tilbud, hvor de udelukkende formidler el-produkter, som produceres på vedvarende energi i form af sol og vind. 

Det er i sagens natur ikke muligt at klassificere sådanne el-mæglere efter hvilke produkter, de formidler, da de netop formidler det billigste produkt, under forudsætning af overholdelse af en vis kvalitet. Ligesom de samme el-mæglere endvidere kan formidle de billigste el-produkter uden af tage særlige klimahensyn.

Herunder beskrives el-mæglere, som indhenter tilbud på el-produkter, hvor der er stillet klimakrav, og som derfor kan anvendes til at finde det billigste el-produkt under forudsætning af en forud fastlagt klimakvalitet af produktet.

Anvendelsen af disse el-mæglere vil derfor sikre dig den billigste pris for et el-produkt, som opfylder de minimumskrav til klimahensyn, som stilles ved indhentning af tilbud. Den faktisk effekt af det tilbudte el-produkt kan herefter checkes ved at anvende klassificeringen af el-produkt med klimaeffekt på grøntelvalg.dk.

”Den billigste elpris for 100 % dansk vindenergi” - www.skiftenergi.dk

Skiftenergi formidler det billigste tilbud til private forbrugere på køb af et el-produkt, der som minimum opfylder betingelsen om, at strømmen skal være 100 % produceret på danske vindmøller. 

Skiftenergi formidler imidlertid også el-produkter, hvor kun 30 % af den købte el er produceret på danske vindmøller.  Dette svarer til den gennemsnitlige procent af vindstrøm i det danske energimix og må derfor betegnes som et valg uden klimahensyn. 

 Find yderligere oplysninger på el-mæglerens hjemmeside her.

Grøntelvalg.dk er en del af Rådet for Grøn Omstillings arbejde for en bæredygtig omstilling af samfundet.